BIN Lochristi

Het Buurt informatie Netwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen 3 partners:

 • De burger (of een specifieke doelgroep zoals winkeliers)
 • De lokale politie
 • De lokale overheid

Het doel van een BIN of Buurt Informatie Netwerk is

 • Het verhogen van het veiligheidsgevoel en het meldingsgedrag van de burger
 • het bevorderen van een sociale buurt
 • het verspreiden van preventie
en dit alles om woninginbraken, diefstallen en criminaliteit te voorkomen.

De werking is gebaseerd op een wederzijdse informatie uitwisseling tussen de politie en het BIN in samenwerking met de lokale overheid:

 • BIN naar politie: de burgers melden via 101
 • Politie naar BIN: politie-informatie naar de burger met een aandacht voor het verspreiden van preventietips (via BIN-krant, mail, website, voordrachten,...)
 • BIN naar de lokale overheid: de BIN-(samen)werking maakt deel uit van het veiligheidsbeleid van Lochristi

De BIN-communicatie bestaat uit:

 • Maandelijks de BIN-krant (info over gepleegde feiten, meldingen in Lochristi en nuttige preventietips en info)
 • Je krijgt telefonische meldingen van ernstige feiten in de buurt
 • Je krijgt preventieve berichten van de politie via mail of telefoon bij een mogelijke diefstaldreiging

Wilt u lid worden van het BIN Lochristi, download dan hieronder het inschrijvingsformulier.
Gelieve het formulier in te vullen en af te geven bij uw BIN coordinator of door te mailen naar binlo@telenet.be

Download het inschrijvingsformulier